محسن یوسف بیک


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۸۹/۱۱/۱۶
محل وفات: آسایشگاهی در شهر کرج، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر و تلویزیون

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر