طاهر یارویسی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
محل وفات: بیمارستان بیستون، کرمانشاه، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده، استاد نواختن و سازنده تنبور، موسیقی مقامی تنبور کرمانشاه

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر