محمدعلی رسولی اراکی کرهرودی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰
محل وفات: قم، ایران
محل دفن: حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

وعظ، خطابه و فعالیت تبلیغی علیه فرقه ضاله بهائیت از مهمترین فعالیت های آن فقید در سنوات اخیر بود

علت وفات

کهولت سن