مرتضی حائری یزدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۵
تاریخ وفات: ۱۳۶۴/۱۲/۲۵
محل وفات: قم، ایران
محل دفن: مسجد بالا سر حرم حضرت معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

عالم دینی

روحانی شیعه و از مدرسان حوزه علمیه قم، فرزند شیخ عبدالکریم حائری، نماینده استان مرکزی در مجلس خبرگان قانون اساسی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر