حسین شاه حسینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶/۱۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، وی در دولت موقت ایران، معاون مهندس مهدی بازرگان بود. او نخستین رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک پس از انقلاب است.

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر