عباسقلی رنجبر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۹/۱۵
محل وفات: قوچان، خراسان رضوی، ایران
محل دفن: باغ بهشت قوچان، خراسان رضوی، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده دوتار و از بخشی‌های سرشناس موسیقی شمال خراسان

علت وفات

بیماری

نارسایی قلبی

مطالعه بیشتر