عبدالکریم مهرافشان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

نوازنده ویولن، آهنگساز

علت وفات

بیماری