اکبر رادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸/۰۷/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۰۵
محل وفات: بيمارستان پارس، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس، از مهم‌ترین نمایشنامه‌نویسان تاریخ زبان فارسی

علت وفات

بیماری

سرطان مغز استخوان

مطالعه بیشتر