حسینعلی مبشر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۰۸/۱۸
محل وفات: بيمارستان آتيه، تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۲۰۲، ردیف ۱۰۱، شماره ۴۴، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

ورزشکار

فوتبالیست، دو دوره رئیس فدراسیون فوتبال ایران، خواهرزاده عصمت دولتشاهی، همسر رضاشاه

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر