عبدالرحمان عمادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۴/۱۱/۰۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵
محل وفات: شهر رودسر گیلان
محل دفن: رودسر


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

نویسنده و ایران پژوه، وکیل

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر