مهدخت مخبر


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۰۷/۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
محل وفات: تهران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و ترانه‌سرای

علت وفات

بیماری


مطالعه بیشتر