طوطی سلیمی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۱/۰۲/۲۳
محل وفات: بیمارستان شهدای تجریش
محل دفن: قطعه ۳۱۷ ردیف ۷۴ شماره ۵۳ گورستان بهشت زهرا


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر سینمای قبل از انقلاب ایران

علت وفات

بیماری

قلبی و تنگی نفس

مطالعه بیشتر