سید علی اندرزگو


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۸
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۰۶/۰۲
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۳۹، ردیف ۷۲، شماره ۵۵ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سایر

از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی در خلال سال‌های ۱۳۴۲–۱۳۵۷ و عضو هیئت‌های موتلفه اسلامی

علت وفات

قتل/ترور

زمانی که راهی خانه یکی از دوستان‌اش بود، از سوی مأموران ساواک مورد اصابت گلوله قرار گرفت

مطالعه بیشتر