سید شمس الدین وهابی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۴
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، نماینده مردم تهران در مجلس ششم، استاد دانشکده معدن دانشگاه تهران و از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت

علت وفات

بیماری