محمد قزوینی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۶/۰۱/۱۱
تاریخ وفات: ۱۳۲۸/۰۳/۰۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: شاه‌عبدالعظیم در کنار مزار شیخ ابوالفتوح رازی، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

ادیب و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر