مهدی شاه‌آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۶۳/۰۲/۰۶
محل وفات: جزیره مجنون، بصره، عراق
محل دفن: قطعه ۲۴ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

از روحانیون مخالف حکومت پهلوی و نماینده تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی

علت وفات

جنگ

هنگام بازدید از جزیره مجنون بر اثر انفجار خمپاره و اصابت ترکش در سن ۵۴ سالگی کشته شد

مطالعه بیشتر