سهراب سپهری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۷/۰۷/۱۴
تاریخ وفات: ۱۳۵۹/۰۲/۰۱
محل وفات: بیمارستان پارس، تهران، ایران
محل دفن: امامزاده سلطان‌علی بن محمد باقر، مشهد اردهال، کاشان، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده و نقاش

علت وفات

بیماری

سرطان خون

مطالعه بیشتر