حمیده خیرآبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳/۰۹/۳۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
محل وفات:
محل دفن: قطعه ۶۶ ردیف ۶۹ شماره ۶۲ بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر، نام هنری او نادره و لقب او مادر سینمای ایران بود، مادر ثریا قاسمی

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر