پروین دولت‌آبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۳
تاریخ وفات: ۱۳۸۷/۰۱/۲۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر و از بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک، کتاب شعر گل بادام او جایزه شعر شورای کتاب کودک در سال ۱۳۶۶ را از آن وی کرد

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر