امیرعباس هویدا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۷/۱۲/۲۸
تاریخ وفات: ۱۳۵۸/۰۱/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران در زمان محمدرضاشاه پهلوی، وی ۱۲ سال و نیم نخست‌وزیر بود و ریاست دولت در ایران را بر عهده داشت که این طولانی‌ترین ریاست بر دولت در طول تاریخ ایران بوده است

علت وفات

اعدام

وی تنها مقام بلندپایه رژیم محمدرضا پهلوی بود که از ایران نگریخت و از طریق داریوش فروهر، خود را تسلیم دولت موقت مهندس مهدی بازرگان کرد. سپس به دادگاه انقلاب تحویل داده شد و با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه اعدام شد

مطالعه بیشتر