سید محمود محتشمی پور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

از پیشکسوتان حزب موتلفه اسلامی و از مبارزان قدیمی انقلاب اسلامی

علت وفات

کهولت سن