محمدعلی مدرس تبریزی (مدرس خیابانی)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۵۷
تاریخ وفات: ۱۳۳۳/۰۱/۱۶
محل وفات: تبریز، ایران
محل دفن: گورستان شیخان، قم، ایران


دلیل شهرت

دانشمند/عالم

مولف کتاب ریحانة الادب، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، طی مراسم بزرگداشتی در ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۰ش مدرس تبریزی را به عنوان یکی از مفاخر ایران معرفی کرد

علت وفات

نامعلوم


مطالعه بیشتر