احمد آرام


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۳/۰۱/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۷۷/۰۱/۱۴
محل وفات: ایالات متحده آمریکا
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

مترجم، نویسنده، دانشنامه‌نویس، آغازگر تألیف کتب درسی ایران، وی در سال ۱۳۸۲ به عنوان یکی از چهره‌های ماندگار برگزیده شد

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر