الله‌یار صالح


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۶/۰۲/۲۷
تاریخ وفات: ۱۳۶۰/۰۱/۱۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سیاستمدار

وزیر، سفیر، نماینده مردم کاشان در مجلس شورای ملی و از رهبران جبهه ملی ایران و حزب ایران

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر