سید محمود نریمان


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۲
تاریخ وفات: ۱۳۴۰/۰۱/۰۵
محل وفات:
محل دفن: گورستان قلهک، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

از مؤسسین و بنیانگذاران جبهه ملی ایران، نماینده دوره‌های شانزدهم و هفدهم مجلس شورای ملی، از یاران بسیار نزدیک دکتر مصدق

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر