محمد مطیع


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۲/۱۰/۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
محل وفات: گوتنبرگ، سوئد
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون

علت وفات

بیماری

سکته قلبی

مطالعه بیشتر