حسن حاجی نوری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۵
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
محل وفات:
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

مجسمه‌ساز، خالق سرستون تخت جمشید به ارتفاع ۱۲ متر برای کشور آرژانتین

علت وفات

کهولت سن