محمدجعفر مصفا


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده، مترجم و مولوی‌شناس

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر