نعمت‌الله نصیری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۹/۰۵/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا، قطعه ۸۲، ردیف ۲۹، شماره ۳۶، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

ارتشبد، سومین رئیس سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) در زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی

علت وفات

اعدام

پس از محکومیت در دادگاه انقلاب، روی بام مدرسه رفاه واقع در خیابان عین الدوله (ایران) در تهران تیرباران شد

مطالعه بیشتر