سید رضا ناجی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه ۸۲ ردیف ۲۸ شماره ۳۴ گورستان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرلشکر نیروی زمینی شاهنشاهی ایران

علت وفات

اعدام

پس از محکومیت در دادگاه انقلاب، روی بام مدرسه رفاه واقع در خیابان عین الدوله (ایران) در تهران تیرباران شد

مطالعه بیشتر