منوچهر خسروداد


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۱۱/۲۶
محل وفات: بام مدرسه رفاه، تهران، ایران
محل دفن: بهشت زهرا قطعه ۸۲ ردیف ۲۹ شماره ۵۰، تهران، ایران


دلیل شهرت

نظامی

سرلشگر، آخرین فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران

علت وفات

اعدام

پس از محکومیت در دادگاه انقلاب، مفسد فی الارض شناخته شده و روی بام مدرسه رفاه واقع در خیابان عین الدوله (ایران) در تهران تیرباران شد

مطالعه بیشتر