ابراهیم ناعم


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۷/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر قصیده‌سرا، مدیر انجمن ادبی حکیم ناصرخسرو، حقوق‍دان

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر