مجتبی مینوی طهرانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۱/۱۱/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۵۵/۱۱/۰۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: آرامگاه مشاهیر (شماره ۹۵۳)، بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

نویسنده

ادیب، نویسنده، مصحح، مورخ و مترجم

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر