حسنعلی منصور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۲/۰۲/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۴۳/۱۱/۰۱
محل وفات: بیمارستان پارس، تهران، ایران
محل دفن: آرامگاه رضا شاه، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر ایران

علت وفات

قتل/ترور

در مقابل مجلس شورای ملی توسط محمد بخارایی، از اعضاء موتلفه اسلامی و از نزدیکان نواب صفوی ترور شد

مطالعه بیشتر