مهدی بازرگان تبریزی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۸۶/۰۶/۱۰
تاریخ وفات: ۱۳۷۳/۱۰/۳۰
محل وفات: زوریخ، سوییس
محل دفن: مقبره بیات در نزدیکی آرامگاه فاطمه معصومه، قم، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

نخست‌وزیر دولت موقت ایران پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، عضو جبهه ملی ایران، مؤسس حزب نهضت آزادی ایران، پژوهشگر قرآن

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر