حسین محب اهری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۷/۲۹
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
محل وفات: بیمارستان لاله، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

هنرپیشه و بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما

علت وفات

بیماری

سرطان غدد لنفاوی، ایست قلبی

مطالعه بیشتر