حمید عاملی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۰
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۱۰/۱۶
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

شاعر، نویسنده، گوینده رادیو و قصه‌گو

علت وفات

بیماری

سرطان

مطالعه بیشتر