داریوش ضرغامی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: نا مشخص
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
محل وفات: بیمارستان امام خمینی(ره)، اهواز، ایران
محل دفن:


دلیل شهرت

نظامی

دریادار تکاور، از تکاوران دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس و از فرماندهان مدافع خرمشهر

علت وفات

بیماری

سکته قلبی