حسین مکی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۰
تاریخ وفات: ۱۳۷۸/۰۹/۱۷
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

سیاستمدار

روزنامه‌نگار و سیاستمدار و چند دوره نماینده مجلس ایران از جمله نماینده اول تهران در دوره شانزدهم

علت وفات

بیماری

سرطان ریه

مطالعه بیشتر