گرشا رئوفی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۲
تاریخ وفات: ۱۳۸۶/۰۹/۱۷
محل وفات: بیمارستان شهدای تجریش، تهران، ایران
محل دفن: قطعه هنرمندان بهشت زهرا، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

بازیگر تئاتر و سینما

علت وفات

بیماری

سرطان کلیه و سکته قلبی

مطالعه بیشتر