لیلا پهلوی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۱/۰۷
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
محل وفات: لندن، انگلیس
محل دفن: گورستان پاسی، پاریس، فرانسه


دلیل شهرت

سایر

کوچک‌ترین فرزند محمدرضا پهلوی واپسین شاه ایران و فرح دیبا

علت وفات

خودکشی

در اتاقش در هتل لئونارد در مرکز شهر لندن، با خوردن داروی خواب‌آور خودکشی کرد. چرایی مرگ وی خودکشی با نزدیک ۲۷۰ قرص خواب‌آور شناخته شد

مطالعه بیشتر