ثریا اسفندیاری بختیاری


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۱/۰۴/۰۱
تاریخ وفات: ۱۳۸۰/۰۸/۰۳
محل وفات: پاریس، فرانسه
محل دفن: مونیخ، آلمان


دلیل شهرت

سایر

دومین همسر محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ایران

علت وفات

بیماری

سکته مغزی

مطالعه بیشتر