مهدی خالدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۹۸/۰۵/۰۶
تاریخ وفات: ۱۳۶۹/۰۹/۰۹
محل وفات: تهران، ایران
محل دفن: آرامگاه ابن بابویه، شهر ری، تهران، ایران


دلیل شهرت

هنرمند

موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده

علت وفات

بیماری

سرطان حنجره

مطالعه بیشتر