محمد غروی کاشانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۷۵
تاریخ وفات: ۱۳۵۷/۰۹/۰۵
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

عالم دینی

فقیه و ادیب

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر