میرزا جبار عسگرزاده (جبار باغچه‌بان)


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۶۴/۰۲/۱۹
تاریخ وفات: ۱۳۴۵/۰۹/۰۴
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

بنیان‌گذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز

علت وفات

کهولت سن


مطالعه بیشتر