غلامحسین ساعدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۴/۱۰/۲۴
تاریخ وفات: ۱۳۶۴/۰۹/۰۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

رمان‌نویس و نمایش‌نامه‌نویس

علت وفات

بیماری

خون‌ریزی داخلی

مطالعه بیشتر