سیمین دانشور


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۰۰/۰۲/۰۸
تاریخ وفات: ۱۳۹۰/۱۲/۱۸
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

نویسنده

نویسنده و مترجم

علت وفات

بیماری

آنفلوآنزا

مطالعه بیشتر