محمد عبادی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۲۶
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

دوبلور تلویزیون و سینما، گوینده نقش "بوشوگ" در "لوک خوش‌شانس" و نقش "تسوکه" در "سفرهای میتی کومان"

علت وفات

بیماری

ایست قلبی

مطالعه بیشتر