میرزا رضا کرمانی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۲۲۶
تاریخ وفات: ۱۲۷۵/۰۵/۲۲
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

سایر

ملقب به «شاه‌شکار»، از شاگردان سید جمال‌الدین اسدآبادی و قاتل ناصرالدین شاه

علت وفات

اعدام

به جرم قتل ناصرالدین شاه قاجار توسط مظفرالدین شاه به اعدام محکوم شد

مطالعه بیشتر