مراد علی سالار احمدی


اطلاعات شناسنامه ای

تاریخ تولد: ۱۳۱۳
تاریخ وفات: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
محل وفات:
محل دفن:


دلیل شهرت

هنرمند

خواننده موسیقی مقامی ، پژوهشگر موسیقی اقوام، اولین خواننده ای که مقام نوایی با صدای او ضبط و ثبت شد

علت وفات

بیماری

عارضه قلبی

مطالعه بیشتر